Các loại quần áo bảo hộ và những đặc trưng riêng của ngành nghề

Đặc trưng của quần áo bảo hộ theo ngành nghề:

  • Quần áo bảo hộ lao động ngành xây dựng (Đồ bảo hộ công trường)
  • Quần áo bảo hộ ngành điện lực
  • Quần áo bảo hộ lao động cho thợ sửa chữa máy móc
  • Quần áo phòng sạch chống tĩnh điện
Call Now Button